Asiakastarina

Videotuotantoa viennin tueksi – tehoa kansainväliseen markkinointiin  edustavilla tuote- ja koulutusvideoilla

Videotuontantoa kansainväliseen koulutukseen ja markkinointiin

Ideoivan palvelut
– videotuotantoa: suunnittelu, kuvaukset, editointi
– äänituotanto

Videotuotantoa tarvittiin koulutuksen ja vientimyynnin tueksi Hypcom Oy:lle. Hypcom Oy valmistaa ainoana Pohjoismaissa ylipainehappihoitokammioita sairaaloille sekä paineentasauskammioita sukeltajien käyttöön vientiin ympäri maailmaa. Hypcomin vahvuuksia ovat korkealuokkainen suunnitteluosaaminen, työn laatu, tuotteiden räätälöinti asiakastarpeeseen, käyttökoulutus ja laitejärjestelmän huoltovarmuus.  Suomalaisen huippuosaamisen taustalla on yli 20 vuoden kokemus, jolla varmistetaan laadukkaat, räätälöidyt ratkaisut kansainvälisten asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin.

Hypcom Oy:n toimitusjohtaja Harri Toijanen:

”Videotuotantoa oli mietitty jo pidempään, sillä meillä oli tarvetta koulutusvideoille ja ylipainehappihoidon kulkua demonstroivalle esittelyvideolle. Panostamme viennin kasvatukseen, tärkein markkina-alueemme on Eurooppa. Osa kokonaisvaltaista palveluamme on asiakkaille räätälöityjen ylipainekammioiden käyttöön liittyvä koulutus.

Video on meille käytännössä ainoa tapa näyttää standardin mukainen palonsammutusjärjestelmämme toiminnassa asiakkaille. Se on myös vaikuttavin keino, jolla pystymme esittämään tulipalon kulkua. Siinä näkee, miten eri vaatemateriaalit käyttäytyvät ja kuinka sammutusjärjestelmä reagoi palon aikana. Palotapahtumien kulkua eri painelukemissa ja happipitoisuuksissa on vaikea kuvitella, jos niitä ei omin silmin pääse havainnoimaan, mutta tieto on tärkeä osa turvallisuuskoulutusta.

Paremmin kuin tuhat sanaa toimii video myös silloin, kun haluaa esitellä sairaalakäyttöön valmistettujen ylipainehappihoito-kammioiden toimintaa aidossa ympäristössä ja erilaisten potilaiden hoitoa. Esittelyvideon avulla asiakkaamme asiakkaatkin – siis ensimmäistä kertaa hoitoon saapuvat potilaat – pääsevät tutustumaan siihen, miten hoito käytännössä tapahtuu.

Yhteistyö Ideoivan kanssa lähti mutkattomasti liikkeelle. Saimme käyttöön Tredean (nykyinen Business Tampere) innovaatiosetelin pilottihankkeesta, jossa Ideoiva oli palveluntuottajana. Meillä oli palotesteistä omaa kuvausmateriaalia, josta Leila muokkasi koulutuskäyttöön sopivan videoversion ja täydensi asioita tekstien ja musiikin osalta. Sairaalaympäristössä tapahtuvan hoidon kuvaukset sovimme Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastolle, jossa Ideoiva hoiti kuvaukset ammattimaisen tehokkaasti.

Halusimme videoon aidon englanninkielisen spiikkerin, jotta video palvelisi myös ulkomaisia asiakkaita. Ideoiva toteutti tämäkin toiveen sutjakkaasti, saimme spiikkitekstille vielä tarkistuksen kieliopinkin osalta. Leila ideoi käyttöömme lisäksi yleisen yritysesittelyvideon, jossa pystyttiin hyödyntämään osin samoja videomateriaaleja.

Videotuotantoon ja valmistuneisiin videoihin olimme hyvin tyytyväisiä. Videoista syntyvä laatumielikuva on ensiarvoisen tärkeää meidän tyyppisen tuotteen kohdalla. Asiakashan sitoutuu investoinnillaan pitkäksi aikaa yhteistyöhön, kyseessä myös potilasturvallisuuteen liittyvät asiat. Videoilla pitää vakuuttaa vaativia asiakkaita kansainvälisessä kilpailutilanteessa, jossa on vastassa eurooppalaisia, yhdysvaltalaisia ja kiinalaisia valmistajia. Saimmekin käyttöömme kattavan valikoiman koulutus-, tuote- ja yritysesittelyvideoita.

Jos harkinnassa on koulutusvideo tai markkinointivideo, Ideoivan kanssa homma onnistuu. Koko projektin läpivienti sujui helposti, koska Ideoivassa oli tarvittava osaaminen viestinnästä ja tuotannon toteutuksesta kautta linjan.

Suosittelen ehdottomasti Ideoivaa muillekin, joilla on tarve videoille kotimaan ja ulkomaan markkinoille!”